22. Yüzyıl Konuşmaları Bergama

22. Yüzyıl’da yaşamın, teknolojinin, sanatın, tarihin, dijital dünyanın, eğitimin , iletişimin, kültürün ve geleceğin konuşulduğu buluşmalardır. Konferanslar, 22. Yüzyıl’ı kurgulayacak bir neslin görülerine etki edecek içerik ve yapıyı barındıracağından bu isim verildi. Zira, 10-25 yaş grubundaki Z kuşağı, 2020’li yıllarda yaşadıkları ve biriktirdikleriyle 22. Yüzyıl’ı şekillendiriyor olacak.

Her tema için ayrı konuk ağırlanıyor.
Katılımcıların konuklara soru sorduğu bölüm de bulunuyor.
Buluşmalar Bergama’nın ayrı yerlerinde yıl içinde yapılıyor.
%80 10-25 yaş öğrenci katılımına kontenjanı açık olarak yapılıyor.
Katılımcı kayıtları dijital olarak alınıp salon kapasitesi ile sınırlanıyor.
Öğrencilerden alınacak olası giriş ücreti;konuğun transferi,ağırlanması,salon gideri ve iaşe için kullanılıyor.
Bütün bu konuşmalar katılımcıların; gelecek dünya yapısı hakkında, bilgi edinip hazırlık yapmalarına, motivasyon ve merak ihtiyaçlarına, hayal kurma ve bir hayalin parçası olmalarına, kariyer ve yaşamda kararlarına etki edecek bilgilere ulaşmalarına, sosyal alan yaratmalarına, ufkunu açmalarına ve öz güven unsurlarını deneyimlemeye aracı olmak için yapılacaktır.

Her konuşmaya ayrı kayıt olmak gerekmektedir.

Program siteden yayınlanacak ve kayıtlar açılacaktır. Giriş bedelleri, kişi, yer ve kapasite ile belirlenir. Biletli satışlar bilet satış hukuki yapısı bulunan kurumlarca yapılacaktır.