Hitit Çivi Yazısı Atölyesi

Anadolu’nun Belleği: Hitit Çivi Yazısı

“Verba volant scripta manent” Söz uçar, yazı kalır.

İnsanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını yazmak ister misiniz?

O zaman bu atölyede yerinizi alabilirsiniz.

Güzel İşler Derneği tarafından düzenlenen, Hitit Çivi Yazısı Atölyesi öğretim görevlisi Dr. Sevgül Çilingir Cesur tarafından “Verba volant scripta manent” Söz uçar, yazı kalır sloganıyla, 2-3 Kasım 2019 saat 10:00’da BergamAtölye’de yapılacaktır. Aşağıdaki linkteki bilgileri doldurarak atölyeye katılabilirsiniz.

Bu atölyede Hitit kültürü ve çivi yazılı metinler üzerine konuşulacak ardından katılımcıların kil üzerine çivi yazısı yazmayı deneyimleyecekleri uygulamalar yapılacaktır.

16-45 yaş grubu 15’er katılımcı alınmaktadır.
Kaydınızı eksiksiz tamamlamanız katılım için gereklidir, son kayıt tarihi 30 Ekim 2019’dur.
2 Kasım 16 – 30 yaş 15 Katılımcı
3 Kasım 31 – 45 yaş 15 Katılımcı
Saat 10:00-14:00

Atölyeler GİD BergamAtölye’de yapılacaktır. Kınık Cad. No:43 Bergama – İZMİR

İnsanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını yazmak ister misiniz? O zaman bu atölyede yerinizi alabilirsiniz.

İnsan, yaklaşık 2 milyon yıllık yaşam macerasının son 6000 yılında sistemli bir yazı kullanır. İlk yazı, Mezopotamya’da MÖ 3500 yıllarında ortaya çıkmış Anadolu topraklarına ise 1500 yıl sonra ticaret aracılığıyla gelmiştir. Anadolu’nun ilk merkezi devleti olarak tanımlanan Hititler, çivi yazılı işaretlerden oluşan ve Hititçe olarak adlandırılan bir dil kullanmışlardır. Bu dil, tarihteki en erken Hint-Avrupa dillerinden biri olarak kabul edilir. Yapılan kazılarda mektuplar, vasiyetnameler, siyasi anlaşma metinleri, mitoslar, bayramlar, büyü ritüelleri, fallar ve rüyalar gibi çeşitli konularda yazılmış çivi yazılı tabletler ele geçirilmiştir.

Atölye yöneticisi Dr. Sevgül Çilingir Cesur doktorasını Hitit Büyü Ritüelleri üzerine yaptığı çalışmasıyla tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında Eski Yakındoğu tarihi, Hitit kültürü, dini ve çivi yazısı vardır.

Güzel İşler Derneği, Bergama’da sosyal etki yaratma hedefi için üreten, geliştiren ve paylaşan düşünsel ve uygulama temelli deneysel atölyeler kurmaktadır.

İlginize teşekkür ederiz.

Güzel İşler Derneği
BERGAMA- İZMİR