BergamAtölye

Bergama’ya özgü farklı konuları, tasarım ve araştırma temelinde değerlendirip, Bergama’dan ve Bergama dışından katılımcılarla birlikte çalışıp paylaşabilecek bir tasarım atölyesi kurmak ve işletmektir.

BergamAtölye Projesi ile, hedef bölge ve bölge çevresindeki çocukların ve gençlerin, çalıştaylar ve buluşmalar aracılığıyla tasarım disiplinleriyle tanışmaları, sorun tespiti ve çözümünde tecrübe edinmeleri, düşündükleri ve tasarladıklarını üretmeye yönelik eğitim almaları, farklı odak gruplarla tecrübe paylaşımı gerçekleştirmeleri ve böylelikle bölgedeki yerel kültürle tasarım araçları yoluyla iletişim kurmaları hedeflenmektedir. Yerel sorun tespit süreçlerini atölye çalışmalarıyla inşa edecek olan çocuklar ve gençler, farklı tasarım disiplinlerinin oluşturacağı yöntemleri izleyerek yerel kültür ve halkla iletişim kurma yollarını geliştirecek ve sosyal diyaloğu kuvvetlendireceklerdir.

Bergama ve çevresindeki ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler ile üniversite seviyesindeki gençler proje kapsamında ilk olarak ele alınan hedef gruplardır. Bununla birlikte atölye süreçlerinin hedefleyeceği yerel deneyimlerin ve turistik değerin oluşturduğu odak noktaları, çocukların ve gençlerin bölge yetişkinleriyle; özellikle de geçmişin tecrübesini geleceğe taşıyan ileri yaştaki gruplarla kuracağı iletişime yönelik arabulucu rollerini üstlenecektir. Projenin hedeflediği yaş gruplarında yaklaşık 25.000 çocuk ve genç bulunmaktadır. BergamAtölye projesi süresi içinde bunların en az 765 tanesine ulaşıp eğitimler vermeyi amaçlamaktadır.