DELİ-e Deneysel Liderlik Atölyesi

Deneysel Liderlik Atölyesi (DELİ-e), bireyin kişisel yeteneklerini deneyimlemesinin, pratik uygulamalar ile öz gözlemlemesini arttırmasının ve bu bilgilerin yaşam adımlarına destek olmasının hedeflendiği bireysel liderlik atölyesidir.

Deneysel Liderlik İçeriği Nedir?

DELİ-e, bireysel çalışmalar ve alt grup çalışmaları içeren sunum, atölye, ön hazırlık ile süreç sonu kompozisyonları barındıran geri bildirim süreçleri ile desteklenen çalışmalardan oluşur. Katılımcıların deneysel atölye sürecini yaşamaları ve öğretileri hayatlarına taşımaları arzu edilir. Atölyelerde katılımcılardan proaktif olmaları, iyi bir dinleyici olmaları ve atölyelerde paylaşımcı yapıda çaba göstermeleri, atölye süresince kendi öz değerlendirmelerini samimiyetle yapmaları istenir. Atölye formatı da bu isteği yaratacak kurgu ile tasarlanmıştır.

Katılımcıların bireysel liderliği bir süreç, paylaşım, ortak payda, ortak yeti ve destek çalışması olarak görmesi hedeflenir. Çalışma içinde; üretim, yaratım, süreç katılımı ve değerlendirilmesi, geri bildirim yetisi, sürdürülebilir iletişim, deneyimsel aktarım/paylaşım, öznel adım, özeleştiri / öz gözlemlemede gerçekçilik ve bireyin kendi yaşamına liderlik etmesinden başlayan açılımlar esas alınır.

Atölye 16-23 yaş arası minimum 50 maksimum 100 öğrenci için planlanmıştır ve 2 gün olarak uygulanır.

DELİ-e Nasıl Uygulanır?

DELİ-e, yedi (7) bölümlük bir çalışma içerir. Deneysel atölyeler, aşağıdaki başlıklarda süreç eğitmeni ile katılımcılar arasında yapılan çalışma ile yürütülür.

Kendinle İletişim Yetisi Atölyesi

Yaşamının Lideri Olma Atölyesi

Liderlik Örnekleme Atölyesi

Profesyonel Liderlik Atölyesi

Sanal Liderlik ve Sosyal Liderlik Örnekleme Atölyesi

Liderde Güç ve Karakter Kavramı

Öznel Liderlik Deneyimi

HAZIRLAYAN

GİD Ekibi

Psikolog – Selim Eraydın / Felsefe Öğretmeni – Recep Altınordu / Psikolog – Aylin Erbahar /

Sosyolog – Kerem Özal Portakal / Sosyal Tasarımcı – Sercan Duygan

YÖNETEN

Sercan Duygan – Sosyal Tasarımcı

Güzel İşler Derneği ekibi tasarım çalışmasına aktif katılmıştır.

 • DSC 0412
 • DSC 0346
 • DSC 0339
 • DSC 0271
 • DSC 0261
 • DSC 0141
 • DSC 0130
 • DSC 0104
 • DSC 0072
 • DSC 0061
 • A4
 • A3
 • A2
 • A1
 • 81
 • 78
 • 71
 • 68
 • 63
 • 62
 • 38
 • 20