Ne İçin?

Güzel İşler Derneği olarak, ‘sosyal fayda’ amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Sosyal Fayda: Düşüncede ve uygulamada kişiye ve topluma fayda sağlayan etkinlikler olarak tanımlanıyor. Bu etkinliklerde sosyal faydanın oluşması için eğitim, öğretim, üretim, beceri geliştirme, bilgi paylaşımı, iletişim, örnekleme ve deneysel uygulamalar temelli öğeler kullanılıyor.

Evrensel düşünmeyi ve yerel çalışmayı önemsiyor, etkinlikleri bölgesel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yürütüyoruz.

Yenilikçi (İnovatif) bakış açısını, etik değerleri ve şeffaf yapıyı gözetiyoruz.

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve açık kapı yaklaşımlarıyla etkinlikler tasarlıyoruz.

Çözüm üretme ve öğrenme sürecinde farklı bakış açıları ile ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

Kimler İçin?

Bergama Güzel İşler Atölyeleri; Bergama’da gençlere, öğrencilere, sivil topluma, akademisyenlere ve çalışan kesime ve yerel halka hitap edecek. Farklı disiplinlerde çalışan kişilerce kurgulanan ve sosyal fayda içeren çeşitli düşünce ve uygulama atölyeleri ile katılımcıların üretmesine, paylaşmasına ve  gelişmesine aracı olmak amaçlanıyor.

Yerelde gençlerin ve kadınların eğitimine katkı yapmayı, ulusal düzeyde sivil toplum çalışmaları ve farklı konularda eğitmenlik yapmayı, tecrübelerini paylaşmak isteyenlere destek olmayı hedefliyoruz. Uluslararası çalışmalar yürüterek uygarlık tarihinin ortak değeri, UNESCO Kültür Mirasımız Bergama’nın bilinmesine, korunmasına ve bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz.