KSENOFON Koçluk Atölyesi

Koçluk, yeni deneyimler, hedefler, başarılar, değişimlere yol açmak için uygulanan bir tekniktir. Koçluk bu haliyle katılımcılara ilham veren, motive eden, adım atmaya yönlendiren, adımlarını kararlılıkla sürdürmesini destekleyen bilimsel bir yaklaşımdır. Amaç; kişinin öz farkındalığını, öz kaynaklarını kullanma vasıtasıyla geliştirmesine aracı olarak yaşamda eylemlere dönüştürmesine zemin yaratmaktır.

KSENOFON Koçluk Atölyesi Nasıl Yapılacaktır?

Güzel İşler Derneği tarafından düzenlenecek KSENOFON Koçluk Atölyesi, her bir kabul edilen kişi için toplam 6 farklı seanstan oluşacaktır. Bu çalışmalar bire bir 1-1,5 saat sürecek ve yüz yüze yapılacaktır. İki koçluk seansının arasında en az 10 en fazla 14 gün olacaktır. Çalışma Şubat ayının 2. haftasında itibaren hafta sonu olacak şekilde Güzel İşler Derneğinde yapılacaktır. Detaylı bilgi koçluk programına seçilen kişilere aktarılacaktır.

*KSENOFON: Ksenofon, Sokrates’in öğrencisi Yunan filozof, yazar, tarihçi ve asker. Ksenofon, uzun yıllar Anadolu’yu işgal eden Pers ordularında bulunmuş çoğunlukla İranlıların askeri eğitim ve öğretim düzenleriyle ilgili görüşlerini yazmıştır. Bunlarla birlikte Pers ordularının tüm sefer kayıtlarını tutmuştur.

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi İçin