On Binlerin Dönüşü Oyunu

Konu: Bergama Gezi ve Tarih Oyunu
İsim: On Binlerin Dönüşü
Tasarım & Yürütme: GÜZEL İŞLER DERNEĞİ / Bergama
Süre: 6 saat / 4 mevsim
Format: Dış Alan Uygulama + Dijital alt yapı
Uygulama: Bergama Merkez
Yaş grubu: 12-50 yaş
Ek Bilgi: Oyun içindeki olası transfer, yiyecek & içecek giderleri katılımcılara aittir (GİD önceden oyun içinde toplu olarak bu hizmeti ayarlayarak katılımcı öğrencilere bildirir). Ören yerleri toplu girişleri (izin ve ücretsiz giriş için belgeler) okul yönetimine aittir. GİD’in tasarladığı On Binlerin Dönüşü Oyunu gönüllülerce uygulanır ve grup katılımlarında derneğe bağış alınır.

İçerik: On Binlerin Dönüşü Oyunu adını tarihteki On Binlerin Dönüşü isimli kitaba konu olan ve Efes’den başlayıp Bergama’da son bulan bir yolculuk hikayesinden esinlenerek Bergama kentine uyarlanmıştır.

Amacı: Oyunda esas amaç öğrenci gruplarının kenti eğlenceli bir şekilde ve yarış odağı içermeden gezmelerini tanımalarını amaçlamaktadır. Oyun aynı zamanda etkileşime girilen yerel halka da bilgiler aktarır niteliktedir. Oyunun kurgusu oyunun içinde kalan, daha önce oynamış olan ve kenti takip eden kişileri de etkileyecek dijital yapılar sunmaktadır. Oyuna katılan öğrenciler gruplara ayrılır. Grupların başında süreç destekçisi gönüllüler bulunmaktadır. Gönüllüler ile grup bir arada oyun içinde belirlenmiş noktalara ulaşarak oyunu tamamlamaya çalışırlar.

Ziyaret Noktaları:
Oyun içinde şablonda görülen istasyonların yanında oyunun başlangıç ve bitişinde Asklepion ve Akropol oyun içine entegre edilmiştir. Bunlar haritadaki istasyonlardan farklı olarak oyunun içinde yer almaktadır. Zira bu iki noktada tüm gruplar bir arada hareket eder.

ON BİNLERİN DÖNÜŞÜ HİKAYESİ

Sokrates’in öğrencilerinden Ksenophon M.Ö. 430 yılında Atina yakınlarında doğmuştur. Atina M.Ö. 404 yılında Spartaya Pelones Savaşında yenilip zor bir barış antlaşması imzalamıştı. Kyros (Genç), Pers İmparatoru kardeşi II. Artakserkses’i devirerek Pers tahtını ele geçirmek için Sardes ve Ege Bölgesindeki kentlerden paralı Helen Askerlerini toplayarak Pers ülkesine doğru harekete geçer. Pers krallığının genç varisinin peşine takılan paralı Helen askerleri arasında Ksenophon’da vardır. Sardes’ten yola çıkan Onbinler İskenderun ve Belen geçidini aşarak Mezopotamya’ya girecekler, yapılan savaşta Helen askerlerinin başındaki Genç Pers prensi ölecek, ülkelerine dönmek isteyen Helen Paralı askerleri dönüş yolunda yollarını şaşıracaklardır. Tarihte On Binlerin Dönüşü olarak bilinen olayda Helen askerleri Ksenophon liderliğinde Anadolu içinden geçip kuzeye doğru yürüyerek, Karadeniz kıyılarından Pergamon’a gelmişlerdir. Ksenophon bu seferi ve seferin sonrasındaki süreci Anabasis isimli gezi hatıratı olarak yazmıştır. (Anabasis; Yunanca’da yukarıya doğru yükselme tırmanma anlamlarına gelir. Kelimenin Arapçadan Yunancaya geçtiği bu yüzden de Kılavuzsuz yolculuk anlamını da taşıdığını ileri sürenler vardır.) Eser bahsedilen seferin gerçekleştiği olayların günbe gün tutulması ile oluşmuştur. Orduya tarih yazarı olarak katılan Ksenophon’un bu eserini Heredotod’un yöntemi ile yazdığı anlaşılmaktadır. Ksenophon’un büstü Bergama Müzesinde sergilenmektedir.