Tonoz Düşünce Atölyesi

Bu çalışma, Bergama’da sosyal etki yaratma hedefi için üreten, geliştiren ve paylaşan düşünsel ve uygulama temelli deneysel atölyeler kuran, Güzel İşler Derneği tarafından tasarlanmıştır ve yürütülmektedir. Dernek tarafından ilki 2018 yılında düzenlenen, TONOZ Düşünce Atölyesi 2019’da 2.sini tamamladı.

Düşünce Atölyesi Hedefleri Nelerdir?

Düşünme tarzında yeni boyutları bireylere kazandırmak.

Düşünce metodunun ülkemizde yaygınlaşmasına aracı olmak.

Düşünceye saygıyı öğreterek etkin dinleme becerilerini geliştirmek.

Dünya sorunlarına felsefi yaklaşmayı öğretmek.

İletişim ve etkileşim becerileri kazandırmak.

Öz güven duygusu kazandırmak.

Liderlik, farkındalık ve özgözlemleme becerisi kazandırmak.

Sosyalleşmeye farklı bir boyutla yaklaşmalarını sağlamak.