I. Karikatür Günleri

Kadıköy Belediyesi karikatür Evi işbirliği ile yapılan I. Karikatür Günler 2 günde 6 atölye ve canlı çizim ile işleniyor. Atölyelerde çizerler Gökçe Akgül ve Sibel Bozkurt’un yürüteceği atölyeler 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Güzel İşler Derneği işbirliği ile Oktagon Atölye ve Bergama Yolgeçen Hanı’nda yapılıyor.

Karikatür Günlerine katılan çocuklara karikatür, çizgi romanın aşamalarını anlattıklarını kaydeden Karçal, “Atölyelerde resimden farklılıklarını, karikatür, çizgi roman, illüstrasyonun aşamalarını anlatıyoruz. Karakter tasarımı üzerine konuşuyoruz. Eskiz çalışması nedir, çinileme ve boyama aşamaları nelerdir? Bunları 20-30 dakikalık sunumlarımızda anlatıp, geriye kalan 1 buçuk saat boyunca çocuklarla uygulamalı çizimler yapıyoruz. Canlı çizim etkinliğinde ise çizerler masa başına geçiyorlar ve atölyede anlattıklarını tüm aşamaları ile kendileri uyguluyor. Yine bir karikatür olabilir, bir karakter olabilir. Bir yandan çizimin aşamalarını, bir yandan karakterin duygusunu anlatırken, bir yandan da çiziyorlar.” diye konuştu.

Masal Atölyesi

Anadolu Masalları ile kültürel bağlarımızı, çocuklarımıza aktarmak ve çocukların öykü ile öğrenmelerini, hayal kurmalarını geliştirmek için kurgulanan bir atölyedir.

Masal anlatımı esnasında bir yandan anlatan kişi ile çocuk arasında iletişim kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetleri harekete geçer. Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir.

Güzel İşler Derneği Masal Atölyelerini farklı zaman, mekan ve yaş grupları için kurgulamaktadır.

Atölyeler köylerde yapıldığından yöre halkının da masalları yaş farkı gözetmeden katılmasına imkan verilmektedir. Köyde yaşamış ve yaşamakta olan yöre halkının anlattığı masalları birlikte dinlendiğinde bazen bir öyküye, bazen oyuna bazen de bir şiire dönüşmektedir.

Masal Atölyeleri Yürütücümüz Gönüllü Öğretmen Semra Aksoy, Bergama’da ilkokul öğretmeni. Milli Eğitim Bakanlığı Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi ve Uygulama Atölyesini bu yıl tamamladı. Şimdi masallar anlatıyor.

Masal Atölyeleri Yürütücümüz Gönüllüsü Bülent Çakırer, Uzun yollardır masal anlatıyor, çocuk tiyatrosu yapıyor ve çocukların sosyal gelişimi için bir çok kurgu festival ve organizasyonu Türkiye’de yürütüyor.

Kültürel / Arkeolojik Miras Atölyesi

Bergama’nın somut ve somut olmayan kültürel mirasını konu başlıklarda arkeolojik, mitolojik ve de somut kavramları drama ile canlandırma, öyküleştirme temelinde işleyip, çocukların dokunduğu ya da ürettiği gerçek çıktılara dönüştüren bir atölyedir.

Bu çıktıları bir sanat ürünü, bir resim, maket, üç boyutlu tasarım, haritalandırma, heykel ya da bir yemek olabilmektedir. Çok Katmanlı Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme Yaklaşımı ve Yerel Katılım araştırmaları için Bergama’da uygulamalı miras atölyeleri ile desteklenen ve halkın koruma çalışmalarına olan ilgisini, kentin bu konuda sahip olduğu potansiyeli, bu potansiyelin arttırılmasına yönelik geliştirilebilecek stratejileri ele alan bir süreç işletilmesi amaçlanmaktadır.

Atölye çıktılarının sergilenmesi ve farkındalığın kent tarafından da gözlenmesi için uygulamalı atölyeler yapılmaktadır.

İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi

Bireyin hayalleri ortaya çıkarma ve hayal etme yetisini geliştirme üzerine bir çalışmadır. İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi; 3 aşamalı atölyeler olarak 4-6 saat sürelerde uygulanır.

Atölyenin ilk bölümünde İcat Çıkartan Çocuk kimliğini ortaya koymak için GİD eğitmenleri ile kapalı ve açık alanlarda anlatım ve oyun çalışmalarını çocuklarla yaparlar.

İkinci bölümde, yukarıdaki sosyal ve bireysel etkileşimlerine aracı olacak bir icat edilmiş ürün üzerinden, icat odaklı anlatım çalışma yapılır. Her atölyeye ayrı bir icat edilmiş ürün konu olur.

Son bölümde öğrenciler icat ile doğrudan temas eder, söker, uygun şekilde bileşenlerine ayırır ve süpervizör eşliğinde detayları , fonksiyonlarını incelerler.

İcadı kırmadan maksimum parçalara ayırarak tanımlar, ardından da icadı tekrar birleştirmek için de çalışma yaparlar.

Mini Felsefe (P4C) Atölyesi

Atölye dünyada P4C (Philosophy for Children) olarak bilinen bir masal, fabl, öykü, mitoloji, video ya da görsel üzerinden yola çıkarak yaşama dair soruları eğlenceli ve demokratik bir ortamda tartışma fırsatı veren bir yöntemdir. Eleştirisel, yaratıcı, özenli ve iş birliğine dayalı düşünme becerilerinin bu yaşta geliştirilmesine yardımcı olur.

Orman Okulu Atölyesi

Orman okulu, ormanda ya da ağaçlık alanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir metoddur.
Orman okulu, açık hava ve ormanlık alanda eğitim (woodland education) kapsamında yer alırken bu anlayışları daha da zenginleştiren özel bir öğrenme yaklaşımıdır.

İlkeleri, binlerce eğitimli öğretmen tarafından tüm İngiltere’de ve ülke dışında da paylaşılmıştır. Sistemin kökleri, açık havada öğrenimin ilk yıllardaki öncülerine ve hatta İskandinavya’ya kadar uzanmaktadır.

Bu öğrenci merkezli yaklaşım, doğal yaşamın devamlı değişim göstermesi, doğanın mucizesi ve değişen mevsimlerle ortaya çıkan zorluklarla iç içedir. Bu da orman okulunun tüm dönemlerini birbirinden farklı şekilde ve keşif dolu tamamlamasını sağlar. Yine de bütün programlar (müfredat), her öğrencinin kümülatif ve kalıcı kazanımlar deneyimlemesini amaç edinen ortak bazı temel ilkelere sahiptir.

Resim Atölyesi

Bergama Kale Mahallesi’nde bulunan Oktagon Atölye’de çocukların suluboya, pastel, renkli kalem ve farklı yöntemler ile yaptıkları resim çalışmasında çocuk, çevresinde gördüğü her şeyi özgürce dönüştürür. Eser çocuğun bir parçasındır, onun gördüğünü hissettiğini yansıtır.

Teknik, sanat ve estetik olarak, bilgi çağında yetişen çocuklar, iletişim araçlarının çeşitliliği, çokluğu ve çağdaş entelektüel düzeydeki yeni bilgilenme kaynaklarının fazlalığı, bilgiye kolay erişimin doğal sonucu olarak, özgürlüğün ve özgünlüğün sanat eğitimindeki rolünü vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya koymaktadır.

Atölyeler farklı sanatçılar, resim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ya da özel tekniklerin eğitimini almış kişilerce gönüllü kurgulanmaktadır.