Best Buddies Türkiye

Best Buddies, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata, okullara, işyerlerine ve topluluklara başarılı bir şekilde entegre oldukları bir dünya hedefliyor. Bu kapsamda gönüllüler ile bire bir arkadaşlık uygulamalarını ortaokul, lise ve üniversitelerde yürütüyor.

Best Buddies Turkey, 2010 yılında Alternatif Yaşam Derneği tarafından akreditasyon hakları alınarak kurulmuş ve o dönemde projeyi uygulayan 50. ülke Türkiye olmuştur.

Alternatif Yaşam Derneği, Ege Bölgesi’ndeki 8 ilin koordinasyonuyla ilgili Güzel İşler Derneği’ni Nisan 2020’den itibaren 15 yıl boyunca yetkilendirmiştir.

2022 yılından itibaren Güzel İşler Derneği ile Best Buddies International arasında yapılan protokol ile, Best Buddies Turkey’in tüm Türkiye’de yürütüme yetkisi merkezi Bergama olacak şekilde GİD’e verilmiştir.