Hikayemiz

Güzel işler gerçekleştirme hayalimiz için; zengin kültürüyle, nefes alan tarih kenti Bergama’da (Pergamon) çocuklar, gençler, yöre halkı, sivil toplum, akademisyenler ve biz gönüllüler için; deneyime ve düşünceye, uygulamaya dayalı atölyeler kurmak için 2017 yılında yola çıktık.

Atölyelerde, kent insanı ile gönüllülerin karşılıklı sahip olduğu deneyim, bilgi ve birikimini birbirlerine aktarmasını hedefledik.

Bazen doğanın ortasında, bazen kentin içinde, bazen de tarihi bir mekânda, bazen de köylerde kurulan atölyelerde katılımcılar; konuşarak, dinleyerek, üreterek, gönüllü olarak bu deneyimi yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

Atölyelere katılanlar ve gönüllüler, Bergama’nın taş evlerine konuk oldu, çevredeki tarihi ve kültürel yerlere ziyaretler yapabildi, kenti deneyimlediler.

Değerlerimiz

Güzel İşler Derneği olarak üretim, gelişim ve paylaşıma atölye içeriklerinde yer veriyor, sosyal faydayı hedefliyoruz.

Gelenekselleşmiş öğrenim sisteminin yanı sıra, alternatif yöntemlerin önemine, etkisine ve gerekliliğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı, sosyal etkileşim ve toplumsal farkındalığı ön planda tutarak, yerelle iç içe sürdürüyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini işliyor, evrensel düşünmeyi ve yerel çalışmayı önemsiyoruz.

Uygulamalarımızı bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, özel sektör kuruluşları, inisiyatifler ve platformlar ile iş birlikleri yaparak gönüllülerimizle yürütüyoruz.

Yenilikçi (İnovatif) bakış açısını, etik değerleri ve şeffaf yapıyı gözetiyor. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve açık kapı yaklaşımlarıyla etkinlikler tasarlıyoruz.

Çözüm üretme ve öğrenme sürecinde farklı bakış açıları ile ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

GİD, aynı zamanda Açık Açık Derneği üyesidir. Finans ve yönetim bilgileri Açık Açık Derneği üyelerinin tümünün taahhüt ettiği şekilde kamuya şeffaf biçimde düzenli yayınlanmaktadır.

Nedenlerimiz

Güzel İşler Derneği’ni; Bergama’da bilim, kültür, turizm, sağlık, sanat, mitoloji, tarih ve ekoloji gibi alanların yanı sıra bireyin kişisel, ruhsal ve sosyal gelişimine aracı konularda eğitim faaliyeti yürütmek, araştırmalar yapmak, atölye ve etkinlikler düzenlemek, yayımlamak, programlar oluşturmak, toplumun ve bireyin gelişimi için uygulamalar yapmak amacıyla kurduk.

Bergama’da çocuklara, gençlere, kadınlara, öğrencilere, sivil topluma, akademisyenlere, çalışan kesime ve yerel halka hitap ediyoruz.

Ekibimiz

Gizem Ayrık

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni – GİD Yönetim Kurulu Başkanı

Gülsen Lara Garipoğlu

Ürün Uzmanı – GİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Best Buddies Türkiye Proje Koordinatörü Yard.

Nagehan Çetinkaya Parmaksız

Çalışma Ekonomisti – GİD Yönetim Kurulu Sekreteri

Özcan Çiçek

İngilizce Öğretmeni – GİD Yönetim Kurulu Saymanı

Hande Akçıl

Seramik Eğitmeni – GİD Yönetim Kurulu Üyesi

Süheyl Baybalı

Yönetici ve Danışman – GİD Denetim Kurulu Başkanı

Bülent Çakırer

Organizatör / Aktör / Masal Anlatıcı – GİD Denetim Kurulu Üyesi

Fatinur Aracı

Doğa Öğretmeni – GİD Denetim Kurulu Üyesi

Önder Cırık

HER ZAMAN KALBİMİZDESİN...

Ulaş Yılmaz

İletişim Direktörü

Özlem Polat

Sivil Toplum Çalışanı - Kütüphaneci - Arşiv Uzmanı

Selim Çökren

Makina Mühendisi

Öznur Ersan

Klinik Psikolog - Best Buddies Türkiye Eğitim Koordinatörü

Ali Tanju

Reklamcı

Gönül Saylı

Ev Hanımı

Batuhan Baybalı

Yatırım Uzmanı

Mihrican Figen Böke

Emekli Esnaf

Göktun Tez

Muhasebeci – GİD Denetim Kurulu Üyesi

Fatih Mehmet Babacan

Makina Mühendisi – Operasyon Yöneticisi

Ferdi Kibar

Dernek ve Vakıf Yönetimi Danışmanı

Lütfiye Satıcı

Aşçı

Dersim Özel

Matematik Öğretmeni

Can Duygan

Enerji Sistemleri Mühendisi

Efe Şen

Takım Yönetimi ve Satış Yönetim Sistemleri Direktörü

Senar Duru

Gezgin

Sercan Duygan

Sosyal Tasarımcı

Hasan Barış Uz

Psikolojik Danışman - Best Buddies Türkiye Proje Koordinatörü

Hasan Türkmendağ

Makina Mühendisi

Jaki Baruh

Hayalci

Jale Eren

Gezgin

Kerem Özal Portakal

Sosyolog

Melike Argiş

Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici

Melike Ersin

Biyoloji Öğrencisi

Mustafa Türkmendağ

İnşaat Mühendisi

Nebil Karacahisarlı

Kalite Kontrol Denetçisi

Onur Can Kaprol

Rüzgar Enerji Yüksek Mühendisi / Analiz Direktörü

Oytun Tez

Sosyal Girişimci

Zeynel Kaplan

Satın Alma Müdürü

Selim Eraydın

Psikolog

Tayfun Yazgı

Peyzaj Mimarı

Ulaş Mert Olkun

Dijital İletişim Uzmanı

Semra Aksoy

Sınıf Öğretmeni - Bergama Tımarhanesi Koordinatörü

Bir kozalak hikayesi…