Hikayemiz

Güzel işler gerçekleştirme hayalimiz için; zengin kültürüyle, nefes alan tarih kenti Bergama’da (Pergamon) çocuklar, gençler, yöre halkı, sivil toplum, akademisyenler ve biz gönüllüler için; deneyime ve düşünceye, uygulamaya dayalı atölyeler kurmak için 2017 yılında yola çıktık.

Atölyelerde, kent insanı ile gönüllülerin karşılıklı sahip olduğu deneyim, bilgi ve birikimini birbirlerine aktarmasını hedefledik.

Bazen doğanın ortasında, bazen kentin içinde, bazen de tarihi bir mekânda, bazen de köylerde kurulan atölyelerde katılımcılar; konuşarak, dinleyerek, üreterek, gönüllü olarak bu deneyimi yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

Atölyelere katılanlar ve gönüllüler, Bergama’nın taş evlerine konuk oldu, çevredeki tarihi ve kültürel yerlere ziyaretler yapabildi, kenti deneyimlediler.

Değerlerimiz

Güzel İşler Derneği olarak üretim, gelişim ve paylaşıma atölye içeriklerinde yer veriyor, sosyal faydayı hedefliyoruz.

Gelenekselleşmiş öğrenim sisteminin yanı sıra, alternatif yöntemlerin önemine, etkisine ve gerekliliğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı, sosyal etkileşim ve toplumsal farkındalığı ön planda tutarak, yerelle iç içe sürdürüyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini işliyor, evrensel düşünmeyi ve yerel çalışmayı önemsiyoruz.

Uygulamalarımızı bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, özel sektör kuruluşları, inisiyatifler ve platformlar ile iş birlikleri yaparak gönüllülerimizle yürütüyoruz.

Yenilikçi (İnovatif) bakış açısını, etik değerleri ve şeffaf yapıyı gözetiyor. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve açık kapı yaklaşımlarıyla etkinlikler tasarlıyoruz.

Çözüm üretme ve öğrenme sürecinde farklı bakış açıları ile ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

GİD, aynı zamanda Açık Açık Derneği üyesidir. Finans ve yönetim bilgileri Açık Açık Derneği üyelerinin tümünün taahhüt ettiği şekilde kamuya şeffaf biçimde düzenli yayınlanmaktadır.

Nedenlerimiz

Güzel İşler Derneği’ni; Bergama’da bilim, kültür, turizm, sağlık, sanat, mitoloji, tarih ve ekoloji gibi alanların yanı sıra bireyin kişisel, ruhsal ve sosyal gelişimine aracı konularda eğitim faaliyeti yürütmek, araştırmalar yapmak, atölye ve etkinlikler düzenlemek, yayımlamak, programlar oluşturmak, toplumun ve bireyin gelişimi için uygulamalar yapmak amacıyla kurduk.

Bergama’da çocuklara, gençlere, kadınlara, öğrencilere, sivil topluma, akademisyenlere, çalışan kesime ve yerel halka hitap ediyoruz.

Ekibimiz

Sercan Duygan

Sosyal Tasarımcı – GİD Yönetim Kurulu Başkanı

Ulaş Yılmaz

İletişim Direktörü – GİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nagehan Çetinkaya Parmaksız

Çalışma Ekonomisti – GİD Yönetim Kurulu Sekreteri

Mihrican Figen Böke

Emekli Esnaf – GİD Yönetim Kurulu Saymanı

Gönül Saylı

Ev Hanımı – GİD Yönetim Kurulu Üyesi

Süheyl Baybalı

Yönetici ve Danışman – GİD Denetim Kurulu Başkanı

Lütfiye Satıcı

Aşçı – GİD Denetim Kurulu Üyesi

Göktun Tez

Muhasebeci – GİD Denetim Kurulu Üyesi

Ali Tanju

Reklamcı

Aylin Erbahar

Klinik Psikolog

Batuhan Baybalı

Yatırım Uzmanı

Bülent Çakırer

Organizatör / Aktör / Masal Anlatıcı

Can Duygan

Enerji Sistemleri Mühendisi

Dersim Özel

Matematik Öğretmeni

Efe Şen

Takım Yönetimi ve Satış Yönetim Sistemleri Direktörü

Fatinur Aracı

Doğa Öğretmeni

Fatih Mehmet Babacan

Makina Mühendisi – Operasyon Yöneticisi

Ferdi Kibar

Dernek ve Vakıf Yönetimi Danışmanı

Gizem Ayrık

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gülsen Lara Garipoğlu

Ürün Uzmanı

Hasan Barış Uz

Psikolojik Danışman

Hasan Türkmendağ

Makina Mühendisi

Jaki Baruh

Hayalci

Jale Eren

Yönetici Asistanı

Kerem Özal Portakal

Sosyolog

Melike Argiş

Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici

Melike Ersin

Biyoloji Öğrencisi

Mustafa Türkmendağ

İnşaat Mühendisi

Nebil Karacahisarlı

Kalite Kontrol Denetçisi

Onur Can Kaprol

Rüzgar Enerji Yüksek Mühendisi

Oytun Tez

Sosyal Girişimci

Önder Cırık

Turizm Marka Uzmanı

Özcan Çiçek

İngilizce Öğretmeni

Özlem Polat

Sivil Toplum Çalışanı - Kütüphaneci - Arşiv Uzmanı

Selim Çökren

Makina Mühendisi

Selim Eraydın

Psikolog

Tayfun Yazgı

Peyzaj Mimarı

Ulaş Mert Olkun

Dijital İletişim Uzmanı

Zeynel Kaplan

Satın Alma Müdürü

Paydaşlarımız

Proje Paydaşları

Arçelik

Arthistik Creative Studio

Bergama Ticaret Odası

Depo Pergamon

Pergamon
Bisiklet Kulübü

Resmi Protokoller

Ability Pool

Alternatif Yaşam Derneği

Artı3 Mimarlık

Bergama İlgili Babalar Derneği

Bergama Belediyesi

Bergama Tiyatro Festivali

Best Buddies Turkey

Çocuk Eğitim Derneği

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği

Hayal Gücü Merkezi

MotaWord

İşbirliği Kurumları

Afacan Gençlik Kampı

Avukma Üreten Kadınlar Kooperatifi

Başka Bir Okul Mümkün

Ben Maker

Bergama İlçe Kütüphanesi

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Bergama UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi

Bergama Kültür Merkezi

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi

Bisikletliler Derneği

Canoğlu Matbaa

DAİ Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul

Dokuz Sekiz Müzik

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları

İsveç Masal Bakanlığı Vakfı

Kadıköy Belediyesi

Karaveliler Muhtarlığı

Kozak Yaşam Vadisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Servas Türkiye

S.S. Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Stockholm Kütüphanesi

TOÇEV

TVN

Yerlitahtacı Muhtarlığı

Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği

Yönetimsel Destek

Deci İletişim

IRONMAN Consulting

Quick Execution

STK Master

Konaklama & Lojistik Desteği

Akasya Park Coffee & Kitchen

Bachmanns Haus

Bergama Sofrası

Bergama Yol Geçen Hanı

Eleia Hotel

Los Santos Cafe

Şişmanın Kahvesi

Türk Hava Yolları

Yeşil Deniz Bahçe Nostalji Cafe – Göbeller

Q-ba Patisserie

Bir kozalak hikayesi…