TONOZ Düşünce Atölyesi

Tarihi Kentte, Binlerce Yıllık Düşünce Sistemini, Aykırılık Teması ile TONOZ Düşünce Atölyesi 2021

İzmir’in 5000 yıllık tarihi kenti Bergama’da, Güzel İşler Derneği’nin yürüttüğü Tonoz Düşünce Atölyesi’nin üçüncüsü; “Aykırılık” teması ile 8-12 Ağustos 2021 tarihlerinde yapıldı. Felsefe, psikoloji, arkeoloji, sanat ve tarih konulu atölyeler; 43 katılımcıyı, 10 akademisyenle, 12 aykırı temada buluşturdu.

Bergama’nın tarihi dokusunun tam içerisinde, kimi zaman çam ormanlarında, kimi zamansa deniz kenarında gerçekleştirilen atölyelerde; felsefe, psikoloji, arkeoloji, sanat ve tarih konuşuldu, tartışıldı. 2021’de “Aykırı Yer, Aykırı Saat, Aykırı Konu, Aykırı Konuk, Aykırı Format’’ mottosu çerçevesinde kendini var eden Tonoz Düşünce Atölyesi’nde 10 akademisyen, atölye yürütücülüğü görevini gönüllü olarak üstlendi ve 9 farklı mekanda yürütülen atölyeler, farklı yaş grubundan katılımcılar için özgürce kendilerini ifade edebildikleri alanlar sundu. Özellikle gençlerin karar alabilme kabiliyetlerinin gelişmesi, farklı bakış açıları kazanmaları ve farklı düşünce alanlarıyla tanışabilmeleri amacını taşıyan Tonoz Düşünce Atölyesi’nde, GİD tarafından hazırlanan sertifikalar akademisyenlere, katılımcılara ve ekip üyelerine sunuldu.

Tonoz Düşünce Atölyesi 2018 yılından beri,Güzel İşler Derneği’nin koordinasyonunda Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, Bachmann Haus ve dernek gönüllülerin bağış desteğiyle gerçekleştiriliyor. Atölye ile ilgili konuşan GİD gönüllüsü atölye koordinatörü ve felsefe öğretmeni Recep Altınordu: “Bizlerin Bergama ile bir gönül bağı var, bu bağı gençlerden oluşan ekip ile dönemin değil, her yüzyılın konusu olan düşünce ekseninde birleştirme, birey dönüşümünde fark yaratmak, kendimizi dönüştürmek ve sosyal faydayı hepimiz için ortaya koymak adına yürütüyoruz.” diye çalışmayı özetledi.

4. Tonoz Düşünce Atölyesi 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde yine Bergama’da yapılacak kayıt için @guzelislerder sosyal medya hesaplarından takip ederek, kayıt olabilir, atölye yürütme önerisinde bulunabilir ya da gönüllü destek verebilirsiniz.

Deneysel Liderlik Atölyesi

Deneysel Liderlik Atölyesi (DELİ-e), bireyin kişisel yeteneklerini deneyimlemesinin, pratik uygulamalar ile öz gözlemlemesini arttırmasının ve bu bilgilerin yaşam adımlarına destek olmasının hedeflendiği bireysel liderlik atölyesidir.

DELİ-e, bireysel çalışmalar ve alt grup çalışmaları içeren sunum, atölye, ön hazırlık ile süreç sonu kompozisyonları barındıran geri bildirim süreçleri ile desteklenen çalışmalardan oluşur. Katılımcıların deneysel atölye sürecini yaşamaları ve öğretileri hayatlarına taşımaları arzu edilir. Atölyelerde katılımcılardan proaktif olmaları, iyi bir dinleyici olmaları ve atölyelerde paylaşımcı yapıda çaba göstermeleri, atölye süresince kendi öz değerlendirmelerini samimiyetle yapmaları istenir. Atölye formatı da bu isteği yaratacak kurgu ile tasarlanmıştır.

Katılımcıların bireysel liderliği bir süreç, paylaşım, ortak payda, ortak yeti ve destek çalışması olarak görmesi hedeflenir. Çalışma içinde; üretim, yaratım, süreç katılımı ve değerlendirilmesi, geri bildirim yetisi, sürdürülebilir iletişim, deneyimsel aktarım/paylaşım, öznel adım, özeleştiri / öz gözlemlemede gerçekçilik ve bireyin kendi yaşamına liderlik etmesinden başlayan açılımlar esas alınır.

On Binlerin Dönüşü Oyunu

Bergama Gezi ve Tarih Oyunu

Süre: 6 saat / 4 mevsim
Format: Dış Alan Uygulama + Dijital alt yapı
Uygulama Yeri: Bergama Merkez
Yaş grubu: 13-50 yaş

GİD’in tasarladığı On Binlerin Dönüşü Oyunu adını tarihteki On Binlerin Dönüşü isimli kitaba konu olan ve Efes’den başlayıp Bergama’da son bulan bir yolculuk hikayesinden esinlenerek Bergama kentine uyarlanmıştır.

Oyunda esas amaç öğrenci gruplarının kenti eğlenceli bir şekilde ve yarış odağı içermeden gezmelerini tanımalarını amaçlamaktadır. Oyun aynı zamanda etkileşime girilen yerel halka da bilgiler aktarır niteliktedir. Oyunun kurgusu oyunun içinde kalan, daha önce oynamış olan ve kenti takip eden kişileri de etkileyecek dijital yapılar sunmaktadır. Oyuna katılan öğrenciler gruplara ayrılır. Grupların başında süreç destekçisi gönüllüler bulunmaktadır. Gönüllüler ile grup bir arada oyun içinde belirlenmiş noktalara ulaşarak oyunu tamamlamaya çalışırlar.

Oyun içinde Bergama’da olan istasyonların yanında oyunun başlangıç ve bitişinde Asklepion ve Akropol oyun içine entegre edilmiştir. Bunlar haritadaki istasyonlardan farklı olarak oyunun içinde yer almaktadır. Zira bu iki noktada tüm gruplar bir arada hareket eder.

ON BİNLERİN DÖNÜŞÜ HİKAYESİ
Sokrates’in öğrencilerinden Ksenophon M.Ö. 430 yılında Atina yakınlarında doğmuştur. Atina M.Ö. 404 yılında Spartaya Pelones Savaşında yenilip zor bir barış antlaşması imzalamıştı. Kyros (Genç), Pers İmparatoru kardeşi II. Artakserkses’i devirerek Pers tahtını ele geçirmek için Sardes ve Ege Bölgesindeki kentlerden paralı Helen Askerlerini toplayarak Pers ülkesine doğru harekete geçer. Pers krallığının genç varisinin peşine takılan paralı Helen askerleri arasında Ksenophon’da vardır. Sardes’ten yola çıkan Onbinler İskenderun ve Belen geçidini aşarak Mezopotamya’ya girecekler, yapılan savaşta Helen askerlerinin başındaki Genç Pers prensi ölecek, ülkelerine dönmek isteyen Helen Paralı askerleri dönüş yolunda yollarını şaşıracaklardır. Tarihte On Binlerin Dönüşü olarak bilinen olayda Helen askerleri Ksenophon liderliğinde Anadolu içinden geçip kuzeye doğru yürüyerek, Karadeniz kıyılarından Pergamon’a gelmişlerdir. Ksenophon bu seferi ve seferin sonrasındaki süreci Anabasis isimli gezi hatıratı olarak yazmıştır. (Anabasis; Yunanca’da yukarıya doğru yükselme tırmanma anlamlarına gelir. Kelimenin Arapçadan Yunancaya geçtiği bu yüzden de Kılavuzsuz yolculuk anlamını da taşıdığını ileri sürenler vardır.) Eser bahsedilen seferin gerçekleştiği olayların günbe gün tutulması ile oluşmuştur. Orduya tarih yazarı olarak katılan Ksenophon’un bu eserini Heredotod’un yöntemi ile yazdığı anlaşılmaktadır. Ksenophon’un büstü Bergama Müzesinde sergilenmektedir.

English Speaking Club

English Speaking Club for students between 15-21 ages will start on 18th November.

Club meetings will be made face to face in Bergama every Saturday 17:00 p.m. at @bergamayolgecenhani

Click the ATÖLYE KAYIT link to register, it is a must.
Please wait for the confirmation via phone,before you attend.

Bu çalışma sadece İngilizce yapılmaktadır.