İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi Bergama’da İlk ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik hayalleri ortaya çıkarma ve hayal etme yetisini geliştirme üzerine tasarlanmıştır.

Atölye 3 aşamalı olarak 4 saatlik sürede uygulanır.

İlk bölümde İcat Çıkartan Çocuk kimliğini ortaya çıkarmak için, öğreti, anlatım ve oyun çalışması, GİD eğitmenleri ile uygulamaya alınır.

İkinci bölümde yukarıdaki sosyal ve bireysel etkileşimlerine aracı olacak bir icat ürünü üzerinden atölyeye katılan öğrencilere, konu yaklaşım odaklı çalışma yapılacaktır.

Son bölümde öğrenciler katılımcı sayısına göre gruba ayrılarak seçilen icat ürününü tanımak, şekillendirmek ve parçalarını tanımak amacıyla çalışma yaparlar.