ORMAN OKULU

Orman okulu, ormanda ya da ağaçlık alanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir metoddur. Orman okulu, açık hava ve ormanlık alanda eğitim (woodland education) kapsamında yer alırken bu anlayışları daha da zenginleştiren özel bir öğrenme yaklaşımıdır.

“Orman Okulu kelimelerle ifade edilemeyecek bir his.” Tonicha, 9 yaşında.

İlkeleri, binlerce eğitimli öğretmen tarafından tüm İngiltere’de ve ülke dışında da paylaşılmıştır. Sistemin kökleri, açık havada öğrenimin ilk yıllardaki öncülerine ve hatta İskandinavya’ya kadar uzanmaktadır.

Orman okullarında tüm katılımcılar:

 • Eşit, özgün ve değerlidir
 • Araştırma ve keşfetme becerisine sahiptir
 • Yerinde riskler alabilme ve meydan okuma hakkına sahiptir
 • Seçme, kendi öğrenme süreci ve gelişimini başlatma ve yönetme hakkına sahiptir
 • Başarıyı deneyimleme hakkına sahiptir
 • Kendileriyle barışık olma ve diğer insanlarla pozitif ilişkiler kurma konusunda yeteneklidir
 • Doğal yaşamla kuvvetli bir bağ kurar ve doğayla iç içe pozitif bir ilişki içindedir.

Bu öğrenci merkezli yaklaşım, doğal yaşamın devamlı değişim göstermesi, doğanın mucizesi ve değişen mevsimlerle ortaya çıkan zorluklarla iç içedir. Bu da orman okulunun tüm dönemlerini birbirinden farklı şekilde ve keşif dolu tamamlamasını sağlar. Yine de bütün programlar (müfredat), her öğrencinin kümülatif ve kalıcı kazanımlar deneyimlemesini amaç edinen ortak bazı temel ilkelere sahiptir.

Orman Okulunun İlkeleri

Bu ilkeler ilk olarak 2002 yılında Orman Okulu Zümresi tarafından dile getirildi. 2011 yılında bu ilkeler yeniden gözden geçirildi ve İngiltere’deki tüm Orman Okulu uygulayıcılarına ve öğretmenlere 5 aylık bir konsültasyon için gönderildi. 2012 Şubat ayında da Açık Havada Öğrenim Orman Okulu Kurumu forumunda/web sayfasında yayınlandı ve İngiltere’deki eğitimcilerin notlarında da yer aldı.

 • Orman okulları, bir seferlik ya da arada sırada ziyaret edilen bir okuldan ziyade devam eden dönemleri olan uzun süreli oluşumlardır. Planlama, gözlemleme, uyum ve gözden geçirme her dönem birbirini takip ederek ilerler.
 • Orman Okulları, çocukların doğal yaşamla kuvvetli bir bağ kurmasını desteklemek amacıyla ormanlık alanda ya da doğal bir çevrede kuruludur.
 • Orman okulları, öğrenen merkezli etkinlikleriyle, var olan gelişen ve öğrenen bir toplum yaratmak için çalışır.
 • Orman okulları, esnek, kendine güvenli, bağımsız ve yaratıcı öğrencileri teşvik ederek, okul bünyesindeki herkesin bütüncül gelişimini desteklemeyi hedefler.
 • Orman okulları, öğrencilerinin hem çevresi hem kendileri için uygun, desteklenmiş risk almalarına imkan tanır.
 • Orman okullarında mesleki olarak kendini sürekli geliştiren orman okulu eğitimcileri çalışır.

Kaynak yazı: http://www.forestschoolassociation.org/what-is-forest-school/

Türkçeleştiren: Figen Uşaklıoğlu