Skip to main content

Güzel İşler Derneği’nin Devlet Kurumları Onaylı Resmi Beyannameleri Yayınlanıyor!

Şeffaflık ve açık kapı ilkelerimiz doğrultusunda her yıl derneğimiz tarafından doldurulması hukuken zorunlu beyannamelerimizin Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanmış resmi belgelerini tüm üye, gönüllü ve kamuoyuna açık şekilde yayınlıyoruz.

Saygılarımızla,

Güzel İşler Derneği
Yönetim Kurulu