Skip to main content

Bergama’nın tarihine ışık tutan yayınları paylaşıyoruz.

Güzel İşler Derneği’nin faaliyet alanı Bergama’da tarihe ışık tutan yayınları Dernek web sayfasından elektronik ortamda paylaşıyoruz. Sefa Taşkın tarafından kaleme alınan ve Bergama Belediyesi Kültür Yayınları’ndan basımı gerçekleştirilen Bergamalı Kadri adlı kitabın PDF formatına ulaşmak için aşağıdaki butona tıklayınız.

KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLE

Bergamalı Kadri Hakkında

16. yüzyılda Bergama’da doğan Bergamalı Kadri, gençlik yıllarında İstanbul’a yerleşmiş, “Müyessiretü’l Ulûm” adlı “Bilimleri Kolaylaştıran” olarak çevrilen dilbilgisi kitabını yazmıştır. Kanunî Sultan Süleyman’ın ünlü sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa´ya sunduğu kitabı Anadolu Türkçesi’nin ilk dilbilgisi kitabı olma unvanına sahiptir.

Bergamalı Kadri Eğitim Tarihi Müzesi Hakkında

19.yüzyılın ilk yarısında inşa edilen yapı, Rum çocukları için yapılmış ana okuldur. Sokağa bakan cephesi giriş cephesidir ve mermer işçiliği bakımından zengindir. Taş ve tuğla almşığı ile örülmüş yapıya çift yönlü taş merdivenden sonra ulaşılır. Merdiven kaidesinde mermerden yapılmış, duvar çeşmesi bulunur. Şimdiki okulun bahçesinde bulunan Metropolitik kilise tamamen yok olmuştur. Yapının Bergama Belediyesi tarafından 2012 yılında restorasyonu tamamlanmıştır ve bugün 14 Eylül İlkokulu’na ait idari binası ve Bergamalı Kadri Eğitim Tarihi Müzesi olarak hizmet vermektedir.