Skip to main content

Güzel İşler Derneği ve Bisikletliler Derneği İşbirliği Protokolü

Güzel İşler Derneği ve Bisikletliler Derneği arasında 22 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Bisikletliler Derneği, 2008 yılında kurulmuş olup Türkiye’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Bisikletliler Derneği, bisiklet konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve benzer kurumlar arası yardımlaşmayı sağlayıp destek vermek, bisiklet yolları yaptırmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yarışlar ve gösteriler düzenlemek, gerektiğinde aynî ve nakdî yardımlar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Güzel İşler Derneği ve Bisikletliler Derneği arasında birlikte yürütülecek atölye ve faaliyetler ile sosyal yardımlaşma projeleri için imzalanan işbirliği protokolü 5 yıl süreyle devam edecek.